Novost

17.04.2021

Webinari o medijskoj pismenosti za organizacije civilnog društva u BIH

Predstavnici Centra za mlade INPUT su 14.04.2021.godine učestvovali u Webinaru o medijskoj pismenosti za organizacije civilnog društva u BIH koji se sastojao iz teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio obuhvatao je predavanja i diskusiju na teme uloge i značaja medija i novih medijskih tehnologija u savremenom društvu, definisanja medijske pismenosti kao i pet osnovnih koncepata medijske pismenosti. Kroz pet koncepata medijske pismenosti učesnici su se upoznali sa temama kao što su prepoznavanja dezinformacija, propagande, fake news-a kao sastavnog dijela savremenih mainstream medija, uloge youtuber-a kao novih opinion maker-a i heroja novog digitalnog doba, različitih načina verifikacije medijskih sadržaja, definisanja koncepata post istine i eho silosa (filter bubble), načina reprodukije stereotipa i vrijednosti u savremenim medijima i sl.

Webinar je organizovalo Udruženje/udruga BH novinari za predstavnike organizacija civilnog društva u BIH putem Zoom platforme, kako bi se što bolje upoznali sa ovom tematikom, ali i kako bi ojačali svoje kapacitete u ovoj oblasti.