Novost

08.07.2021

Sastanak sa direktorom OŠ „Meša Selimović“ Zenica

Centar za mlade INPUT, u sklopu projekta „Misli iz čega piješ“, kojeg

provodi uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za

promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska je u okviru

realizacije projekta to jest zagovaranja bio je u posjeti OŠ „Meša

Selimović“ Zenica koja koristi kafe aparate. Predstavnik Centra za mlade

INPUT, Adi Salčinović je prezentovao projekat „Misli iz čega piješ!“.

Nakon izlaganja predstavnika Centra za mlade INPUT, Amir Zukić, direktor

OŠ „Meša Selimović“ je pohvalio projekat i istakao da on, a i menadžment

škole podržavaju implementaciju projekta i da je zaista odlična ideja.

Direktor je istakao kako je i OŠ „Meša Selimović“ Zenica učesnica na

projektu „Misli o prirodi!“ – Eko škole te da su u toku implementacije

realizovali dosta zacrtanih ciljeva, a i djelovali na učenike i uposlenike

škole.

Predstavnik Centra za mlade INPUT je dogovorio saradnju sa direktorom

OŠ „Meša Selimović“ Zenica i punu podršku za realizaciju projekta „Misli iz

čega piješ!“ te da će zajednički da djeluju zagovarački za ukidanje

plastičnih čaša iz kafe aparata i uvođenja papirnih čaša.