Novost

08.07.2021

Sastanak sa direktoricom OŠ „Mak Dizdar“ Zenica

Predstavnici Centra za mlade INPUT, u sklopu projekta „Misli iz čega piješ“, kojeg provodi uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska je u okviru realizacije projekta odnosno zagovaranja su posjetili OŠ „Mak Dizadar“ Zenica koja koristi kafe aparate. Direktorica Amela Numanović je srdačno primila predstavnike Centra za mlade INPUT koji su je upoznali sa ciljem projekta „Misli iz čega piješ!“ Nakon izlaganja, direktorica je pohvalila projekat i pružila punu podršku, isto tako istakla je da je i OŠ „Mak Dizdar“ Zenica u sklopu projekta „Misli o prirodi!“- Eko škole koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Predstavnici su zamolili direktoricu i dogovorili da zajednički djeluju zagovarački za ukidanje plastičnih čaša iz kafe aparata i uvođenje papirnih čaša.