Novost

30.08.2021

Saradnja na projektu "Misli iz čega piješ"

Predstavnici Centra za mlade INPUT su održali sastanak sa predstavnikom kompanije Automatic Servis d.o.o. Visoko firma koja se bavi distribucijom kafe aparata. Predstavnici Centra za mlade INPUT su izložili tematiku i problem plastičnih časa koje nisu biorazgradive i predstavljaju veliki problem za okoliš. Nakon toga predstavnik kompanije gosp. Malik Fejzić je oblazložio i odgovorio na pitanja predstavnika Centra za mlade INPUT. Između ostalog prestavnik je istakao da su oni već poćeli da rade na uvođenju papirnatih čaša ali tu postoje i određene prepreke poput veće cijene papirnate ambalaže, osjetljivosti tokom čuvanja, transporta i ugradnje u aparate. pored toga problem u BiH je to što ne postoji sigurna kompanija koja ima certifikat o proizvodnji papirnatih čaša i konstantnu opskrbu. Ipak, prestavnik je spreman na saradnju u cilju podizanja svijesti o problemu korištenja plastičnih čaša i zaštiti životne sredine.