Novost

08.06.2021

Ljepote otpada - takmičenje

U okviru projekta “Mali ekolozi, veliki poduhvati”, Centar za mlade INPUT organizuje takmičenje za sve učenike osnovnih škola, od 5. do 9. razreda sa područja Grada Zenice na temu „Ljepote otpada“. Cilj takmičenja je pokazati na konkretnom primjeru kako plastika, papir, staklo, platno i sl. možemo koristiti višekratno i u različite korisne svrhe. Projekat "Mali ekolozi, veliki poduhvati" je podržan od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.
Na e-mail: maliekolozi@inputcentar.com je primljeno 9 videa na pomenutu temu.
U prilogu možete pogledati takmičarska videa: